Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1291 beoordelingen

Nieuw sociaal plan ABN en Fortis - 75 procent van de oude neutrale kantonrechtersformule

Bij ABN Amro en Fortis Nederland verdwijnen de komende drie jaar achtduizend werknemers. Dat komt neer op een kwart van het personeel van de nieuwe bankcombinatie. De vakbonden hebben vrijdag in de vroege uurtjes met de banken een akkoord bereikt over een nieuw sociaal plan. Kern van het plan is zoveel mogelijk mensen te herplaatsen in ander werk. De banken helpen bij het zoeken naar werk elders.

De vakbonden De Unie, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, en BBV zeggen tevreden te zijn met het akkoord. Zij spreken van een nieuw toekomstperspectief voor het bankpersoneel. De leden moeten het nog wel goedkeuren. Werk-naar-werk krijgt bij de twee banken in aanloop naar hun fusie de hoogste prioriteit. Ook de ABN Amro Hypothekengroep valt onder de afspraak.

Het sociaal plan gaat in op 1 maart en bevat een breed pakket aanmaatregelen om te zorgen voor herplaatsing van medewerkers. Voor het bouwen van een nieuwe, sterke bank betaalt het personeel een hoge prijs, aldus vakbond De Unie, die in deze sector de grootste bond is.

De achtduizend werknemers zijn goed voor 6500 full-timebanen. De zwaarste klappen zullen vallen in het kantorennet, waar 2200 banen vervallen, laat De Unieonderhandelaar Joop Hofland weten. Bij de serviceafdelingen verdwijnen tweeduizend banen en op de hoofdkantoren duizend banen.

Carla Kiburg, bestuurder van FNV Bondgenoten, zegt: De nieuwe afspraken zorgen ervoor dat zo veel mogelijk mensen, nog voor de daadwerkelijke integratie, op een andere plek terechtkomen. Veel meer dan in het verleden zullen de twee banken al vanaf het moment dat banen bedreigd worden, zorgen voor opleiding, ondersteuning en bemiddeling.

In de eerste plaats wordt gestreefd naar interne her- en overplaatsing. Lukt dat niet, dan wordt twaalf maanden geholpen bij het vinden van een nieuwe baan buiten het bedrijf. Wie na een jaar geen nieuw werk heeft, krijgt van de bank een schadeloosstelling van 75 procent van de oude neutrale kantonrechtersformule uitgekeerd.