Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1291 beoordelingen

Marius Winter, directeur Gouden Handdruk Specialist over de kantonrechtersformule in interview FD

Kantonrechtersformule is basis voor ontslagvergoeding

Niet alleen bij individueel ontslag via de kantonrechter, maar ook bij collectief ontslag via het UWV en bij ‘vrijwillige’ beëindigingsovereenkomsten speelt de kantonrechtersformule een rol, aldus Marius Winter, beheerder van kantonrechtersformule.nl

De kantonrechtersformule werd in 1997 ingevoerd om meer lijn te brengen in de ontslagvergoedingen die kantonrechters toekenden. De formule is in 2009 versoberd, maar het stramien is hetzelfde gebleven. De ontslagvergoeding wordt gebaseerd op het aantal ‘gewogen’ dienstjaren maal het maandsalaris. In de kantonrechtersformule vanaf 2009 (nieuwe kantonrechtersformule) telt voor 35-minners een dienstjaar voor de helft mee, voor 55-plussers telt een dienstjaar dubbel. De formule luidt AxBxC, waarbij A het aantal gewogen dienstjaren is en B het bruto maandsalaris, inclusief toeslagen. C is de correctiefactor. Die is normaal 1 en heeft dan geen invloed op de hoogte van de ontslagvergoeding. Als de werkgever er een potje van maakt bij het ontslag, wordt C hoger. Als C 2 is, wordt de ontslagvergoeding dus twee keer zo groot. Als de werknemer zelf schuld heeft aan zijn ontslag, kan C lager worden dan 1.

“Iedereen is wel happy met de kantonrechtersformule,” zegt Marius Winter van Gouden Handdruk Specialist, dat werknemers adviseert over de beste besteding van hun ontslagvergoeding. “Er zijn veel discussies geweest over beperking van de formule. Tot nu toe geldt dat werkgevers die het kunnen betalen, de formule hanteren, omdat ze iemand met een kantonrechtersformule vaak in onderling overleg kunnen ontslaan, het zogenaamde ontslag met wederzijds goedvinden”.

De kantonrechtersformule wordt ook buiten het kantongerecht gebruikt. Bij sociaal plannen bij collectief ontslag gaat het ontslag officieel via het UWV, maar voor de betrokken werknemers wordt de ontslagvergoeding vaak gebaseerd op de kantonrechtersformule. Bij bedrijven die er financieel gezond voorstaan wordt de kantonrechtersformule van vóór 2009 gehanteerd. Bij bedrijven waar het minder gaat, wordt meestal de nieuwe kantonrechtersformule gebruikt. Deze is goedkoper voor de werkgever. Ook bij de zogenaamde “vrijwillige” beëindigingsovereenkomsten, waarbij werkgever en werknemer onderling “vrijwillig” ontslag afspreken, is de kantonrechtersformule vaak de basis voor de ontslagvergoeding. De beëindigingsovereenkomst is de reden dat steeds minder ontslagzaken voor de kantonrechter komen; Waar in het verleden de gang naar de kantonrechter werd gemaakt om het recht op een WW uitkering veilig te stellen, heeft de werknemer nu ook bij een onderling akkoord recht op WW.

Vanaf 1 juli 2015 wordt het ontslagrecht gewijzigd. Dit is geregeld in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Een werknemer heeft vanaf 1 juli 2015 recht op een ‘transitiebudget’ van een derde maandsalaris per dienstjaar voor de eerste 10 jaren, daarna een half maandsalaris per dienstjaar. Ouderen ontvangen meer. Dit is een wettelijke vergoeding waar een werknemer recht op heeft bij ontslag na minimaal 2 jaar dienstverband. De hogere kantonrechtersformule kan altijd afgesproken worden tussen werkgever en werknemer, zowel bij collectief als individueel ontslag. Ontslagvergoeding berekenen ?