Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1291 beoordelingen

Geen kantonrechtersformule bij kennelijk onredelijk ontslag

De kantonrechters hebben op 2 november 2012 besloten de berekening van de schadeloosstelling bij kennelijk onredelijk ontslag te handhaven. De kantonrechters zien geen redenen dit te wijzigen. Ook vanwege de recente plannen in het RegeerAkkoord streven de kantonrechters ernaar de status quo te handhaven, omdat anders verwarring zou optreden. De hoogte van de schadeloosstelling bij kennelijk onredelijk ontslag baseren de kantonrechters op de werkelijke inkomensschade: de verwachte duur van de WW uitkering en de kans op het vinden van nieuw werk. Dit zijn verschillen ten opzichte van de kantonrechtersformule, die alleen kijkt naar duur dienstverband, leeftijd en bruto salaris. Bij de ontslagvergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag wordt verder ook nog de opleiding en branche meegewogen. Beide factoren beïnvloeden de kans op het vinden van nieuw werk en daarmee dus ook de hoogte van de schadeloosstelling bij kennelijk onredelijk ontslag.