Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1331 beoordelingen

Kantonrechtersformule na 2014 ?

Wat gebeurt er met de kantonrechtersformule naar aanleiding van het Regeerakkoord PvdA-VVD ?

In de plannen staat dat er geen ontslagvergoeding volgt als UWV akkoord is met ontslag. De ontslagroute via de kantonrechter vervalt, de werkgever moet verplicht naar UWV voor een adviesaanvraag. De criteria voor ontslag worden nauwkeurig omschreven (werkgever mag niet zomaar iemand ontslaan). Als advies positief is en ontslag volgt, hoeft werkgever geen ontslagvergoeding of kantonrechtersformule te betalen, maar wel een transitiebudget. Het transitiebudget bedraagt slechts een kwart maandsalaris per gewerkt jaar met een maximum van vier maandsalarissen (dat was in de Kunduz plannen nog maximaal 6 maanden, dus dit is nog slechter geworden). Vergelijk: de huidige kantonrechtersformule biedt grofweg 1 maand per gewerkt jaar en kent geen maximum. Het transitiebudget is veel lager dan de kantonrechtersformule. Het transitiebudget moet ook betaald worden bij een aflopend jaarcontract.

Toch kantonrechtersformule bij wederzijds goedvinden en een sociaal plan ?

De mogelijkheid van ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst blijft waarschijnlijk bestaan. Daarin kunnen werkgever en werknemer een ontslagvergoeding afspreken. Deze kan gebaseerd zijn op de oude of nieuwe kantonrechtersformule. Dat geldt ook voor het sociaal plan. Daarin kunnen werkgever en vakbonden een ontslagvergoeding afspreken. Deze is meestal gebaseerd op de kantonrechtersformule.

De plannen in het regeerakkoord lijken sterk op de plannen van de Kunduz coalitie (plan versoepeling ontslagrecht voorjaar 2012, uitgewerkt door Minister Kamp). Daarin wordt expliciet en letterlijk genoemd dat werkgever en werknemer (vakbonden) eigen afspraken kunnen maken. Dat zou dan ook gelden voor de (hoogte van de) ontslagvergoeding in een sociaal plan.

De sociale partners (vakbonden en werkgevers) hebben mogelijk inspraak in de Regeer akkoord plannen. De plannen moeten omgezet worden in een Wetsontwerp en door Tweede en Eerste kamer geakkodeerd worden. De plannen zouden medio 2014 moeten ingaan. Kantonrechtersformule 2012 berekenen