Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1291 beoordelingen

Kantonrechtersformule vanaf 2016

Verdwijnt de kantonrechtersformule vanaf 2016 ? Dat is de voorspelling van werkgeversvereniging AWVN in een analyse van de gevolgen van het ontslagrecht van het recentelijk gesloten sociaal akkoord. Volgens de werkgeversvereniging zou de kantonrechtersformule overbodig worden indien de gemaakte afspraken in het akkoord doorgang vinden.

Kantonrechtersformule berekent ontslagvergoeding
De kantonrechtersformule is een methode die gebruikt wordt om de hoogte van een ontslagvergoeding voor boventallige werknemers vast te stellen. In het nieuwe sociaal akkoord is afgesproken dat de nadruk komt te liggen op het begeleiden van ontslagen werknemers naar een nieuwe baan. Om dit te realiseren moet door de werkgever een zogenaamde 'transitievergoeding' worden uitgekeerd. Dat is een bedrag van maximaal € 75.000.- en zou gebruikt moeten worden voor outplacement, sollicitatiebegeleiding, van werk naar werk ondersteuning en opleidingen.

Gezien het brede draagvlak onder het sociaal akkoord verwacht AWVN geen grote veranderingen in de afspraken. Ook het omzetten van het sociaal akkoord in cao-afspraken lijkt slechts een kwestie van tijd. Het sociaal akkoord wordt door de regering omgezet in wetgeving die nog door de Tweede en Eerste Kamer beoordeeld moet worden. 

Volgens andere deskundigen blijft kantonrechtersformule ook vanaf 2016 bestaan
Bovenstaande mening van AWVN wordt niet door iedereen onderschreven. In het sociaal akkoord staat ook dat werkgevers en werknemers onderling afspraken mogen maken over de hoogte van de ontslagvergoeding vanaf 2016. Deskundigen verwachten dat de kantonrechtersformule gebruikt zal blijven worden, omdat deze in de afgelopen jaren zijn toegevoegde waarde heeft bewezen. Deze experts zijn van mening dat de kantonrechtersformule een reële berekening geeft van de ontslagvergoeding. Ontslagvergoeding berekenen

Elk sociaal plan bevat afspraken over van werk naar werk begeleiding en kantonrechtersformule
In bijna elk sociaal plan tussen werkgever en boventallige werknemers staan afspraken over de begeleiding van 'werk-naar-werk'. De kantonrechtersformule wordt in 90 procent van de sociaal plannen van ondernemingen gebruikt.