Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1291 beoordelingen

Kantonrechtersformule blijft in 2014 vooralsnog van kracht

In het Sociaal Akkoord, dat in april 2013 tot stand kwam, is sprake van een verschuiving van de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule naar een zogenaamde transitievergoeding. Deze transitievergoeding zal voornamelijk bedoeld zijn voor (om)scholing en voor begeleiding van ontslagen werknemers naar een nieuwe baan. De ontslagvergoeding zal -in de toekomst- alleen nog maar in uitzonderlijke situaties van toepassing zijn. De huidige kantonrechtersformule, die gebruikt wordt om de hoogte van de ontslagvergoeding te bepalen, komt te vervallen. Maar let op: De in het Sociaal Akkoord voorgestelde vervanging van de ontslagvergoeding door de transitievergoeding zal naar verwachting pas op 1 januari 2016 worden doorgevoerd. Bovendien moeten de bijbehorende wetsvoorstellen nog door de Tweede en vervolgens door de Eerste Kamer worden aangenomen. Dit betekent dat de kantonrechtersformule in ieder geval nog in 2014 zal worden gehanteerd, en waarschijnlijk ook nog in 2015.