Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1278 beoordelingen

Ontslagrecht vanaf 2015

Nieuw ontslagrecht binnenkort behandeld door Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid wordt binnenkort ingediend bij de Tweede Kamer. Werkgeversvereniging AWVN voorspelde eerder dat deze nieuwe wet de kantonrechtersformule overbodig zou maken. Arbeidsjuristen denken hier anders over, blijkt uit een peiling van het Financieel Dagblad. Doel van de nieuwe Wet is het verlagen van de hoge mate van ontslagbescherming in Nederland. Veel arbeidsjuristen zijn echter van mening dat het voor werkgevers niet makkelijker wordt om werknemers te ontslaan. Wel worden ontslagvergoedingen lager en daarmee ontslag voor de werkgever meestal goedkoper. De huidige kantonrechtersformule (grofweg 1 maand per gewerkt jaar) wordt vervangen door de transitievergoeding (grofweg 1/3 maand per gewerkt jaar). De werknemer ontvangt dus een lagere ontslagvergoeding vanaf 2015.

Ontslag moet onderbouwd zijn

Een werkgever zal het ontslaan van een werknemer nog steeds zeer goed moeten onderbouwen. Dat betekent onder andere dossieropbouw, hetgeen een werkgever meestal niet goed op orde heeft. Ook kunnen werknemers in hoger beroep tegen een ontslag. Dat kan nu niet. De werknemer heeft dus meerdere opties om zich te verzetten tegen het ontslag. Het kan dat ontslagprocedures daardoor langer gaan duren.

Ontslagroute ligt vast vanaf 2015

Werkgevers mogen vanaf 2015 niet meer kiezen welke route ze kiezen om het ontslag voor hun werknemers aan te vragen. Nu geldt het duale systeem, waarbij de werkgever bij ontslag de keuze heeft tussen een gang naar UWV of naar de kantonrechter. Vanaf 2015 zal ontslag wegens een reorganisatie altijd via UWV moeten lopen, individuele ontslagen vanwege disfunctioneren of onenigheid moeten via de kantonrechter lopen.

Vanaf 2015 ontvangt werknemer altijd een transitievergoeding

Waar sommige werknemers nu geen ontslagvergoeding ontvangen, omdat het ontslag via de UWV-route loopt, zal vanaf 2015 elke werknemer een transitievergoeding bij ontslag ontvangen. Voorwaarde is dat de werknemer minimaal 2 jaar in dienst is (geweest). De transitievergoeding is fors lager dan de kantonrechtersformule, maar zoals gezegd bij ontslagen via UWV ontvangen werknemers meestal geen ontslagvergoeding. Het verschilt per situatie of de werknemer beter of slechter af is vanaf 2015. De transitievergoeding moet gebruikt worden als hulp bij het zoeken naar een nieuwe baan (outplacement) of voor een opleiding die de kansen op de arbeidsmarkt verbetert.  

Ontslagvergoeding hoger als werkgever verwijtbaar is

Verwijtbaar ontslag door handelen werkgever kan een hogere ontslagvergoeding betekenen

Er geldt vanaf 2015 een maximum ontslagvergoeding (transitievergoeding) van € 75.000 of een jaarsalaris. Er geldt een uitzondering bij ernstig verwijtbaar ontslag. Dan kan de werknemer een extra vergoeding ontvangen, zonder maximering. De vraag is hoe kantonrechters omgaan met het beoordelen of ontslag ernstig verwijtbaar is of niet.

Ontslag met wederzijds goedvinden en vaststellingsovereenkomst blijft

Uit bovenstaande blijkt dat de werknemer ook na 2015 een sterke positie behoudt. De werkgever kan de officiële ontslagkanalen volgen, maar kan ook ontslag met wederzijds goedvinden voorstellen. Dan onderhandelen werkgever en werknemer over de voorwaarden van het ontslag. De werkgevers zullen de kosten en onzekerheid van lange procedures zoals hoger beroep, etc. willen voorkomen. De werknemer kan dan een hogere ontslagvergoeding, bijvoorbeeld gebaseerd op de kantonrechtersformule uitonderhandelen. De regeling moet worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Vaststellingsovereenkomst advies

Bedenktijd van 2 weken na sluiten ontslagregeling

De werknemer krijgt een bedenktijd van twee weken na het overeenkomen van een ontslagregeling met zijn werkgever. Reden is dat de werknemer nog even kan nadenken voordat het ontslag en de regeling definitief is.

WW-uitkering wordt korter

De huidige maximale WW-duur is 38 maanden. Deze wordt vanaf 2015 teruggebracht naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen onderling afspreken (in CAO overleg) om na de 24 maanden WW nog 12 maanden extra WW te betalen. Werkgevers en werknemers hebben zo financieel belang bij een zo kort mogelijke WW-duur.

Op de hoogte blijven van het ontslagrecht? 
Bestel het gratis boekje ontslagvergoeding 2016