Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1291 beoordelingen

Veel vaststellingsovereenkomsten fiscaal onjuist in verband met stamrecht

Vaststellingsovereenkomst en stamrecht 2014
De stamrecht mogelijkheid wordt verboden vanaf 1 januari 2014 zodat het aanwenden van de ontslagvergoeding voor banksparen of een stamrecht bv niet meer mogelijk is. Er is een overgangsregeling, zodat werknemers die in het eerste halfjaar van 2014 ontslagen worden hun ontslagvergoeding toch nog kunnen onderbrengen in een stamrecht. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan waarbij de juiste formulering in de vaststellingsovereenkomst zeer belangrijk is. Wij zien dat daar veel fouten worden gemaakt.

Vaststellingsovereenkomst moet getekend zijn voor 31 december 2013
Dit is de eerste voorwaarde. Werkgever en werknemer moeten hun afspraken voor 31 december 2013 hebben vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Ontslagdatum mag uiterlijk 30 juni 2014 zijn.

Vaststellingsovereenkomst moet aanwending stamrecht omschrijven
In de vaststellingsovereenkomst moet staan dat de ontslagvergoeding wordt aangewend voor een stamrecht. Het gebruikelijke artikel “de betaling van de ontslagvergoeding zal geschieden op een nader door werknemer aan te geven wijze, mits fiscaal verantwoord en zonder dat dit leidt tot additionele kosten en verplichtingen voor werkgever” voldoet niet. Hier staat namelijk niet expliciet dat de ontslagvergoeding wordt aangewend voor een stamrecht en dat is een must voor de Belastingdienst. Op dit moment zien we dat veel werkgevers deze onjuiste zinsnede nog gebruiken in de vaststellingsovereenkomst. Als de werknemer dan kiest voor een stamrecht, zal de Belastingdienst dit afwijzen en moet werknemer direct belasting betalen over zijn ontslagvergoeding.

Vaststellingsovereenkomst advies