Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1311 beoordelingen

Rechtsbijstandverzekering of advocaat bij dreigend ontslag?

Rechtsbijstandverzekeraars die ontslagzaken behandelen zijn in het nieuws. Tot voor kort werden verzekerden beknot in de vrije advocaatkeuze als er geprocedeerd moest worden. Maar het Europees Hof bepaalde recent dat consumenten bij elk gerechtelijke of administratieve procedure zelf een advocaat mogen kiezen, dus ook bij een gang naar de kantonrechter. Bij ontslag speelt de kantonrechter vaak een rol, onder andere als werkgever en werknemer niet onderling tot overeenstemming komen, bijvoorbeeld via een vaststellingsovereenkomst. Ondanks de uitspraak van het Hof hebben enkele verzekeraars in hun polisvoorwaarden bepalingen opgenomen die het minder aantrekkelijk maken een externe advocaat in de arm te nemen. Zo zijn de kosten voor externe advocaten vaak aan maxima gebonden en geldt er soms een eigen risico.

Nadeel van een rechtsbijstandverzekeraar in ontslagprocedures

Daarnaast bepaalt de verzekeraar ook of hij een claim in behandeling neemt. Verzekeraars hanteren voor veel geschillen een ondergrens (franchise). Ligt het schadebedrag hieronder, dan wordt de ontslagzaak niet in  behandeling genomen. Ook maakt de verzekeraar een afweging over de slagingskans. Als hij deze te klein acht, krijgt u geen juridische hulp. Verder vist u achter het net bij kwesties die al speelden toen u de verzekering afsloot; Ook problemen die u toen al had kunnen verwachten. Rechtsbijstandverzekeraars zijn kritisch: als u bijvoorbeeld wordt ontslagen en bij het afsluiten van uw polis al wist dat het bedrijf waar u werkt, gaat reorganiseren, dan bent u te laat, zelfs als u toen nog niet wist of uw baan ook op de tocht zou komen te staan.

Als uw ontslag-geschil uiteindelijk door deze ballotage komt, bepaalt de verzekeraar vervolgens hoe uw zaak wordt afgehandeld en of bijvoorbeeld een externe deskundige wordt ingeschakeld.

Kantonrechtersformule.nl werkt samen met gespecialiseerde arbeidsjuristen en advocaten in heel Nederland. Ontvang direct juridisch advies van onze arbeidsjuristen.