Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1311 beoordelingen

Kantonrechtersformule moet wijken voor lagere transitievergoeding vanaf 2015

Dit is een van de belangrijkste maatregelen uit de “Wet werk en zekerheid” die door de Tweede Kamer is aangenomen. Vanaf juli 2015 heeft iedereen die langer dan twee jaar in dienst is recht op een transitievergoeding. Deze is bedoeld voor scholing of voor ondersteuning naar een nieuwe baan middels outplacement. Deze transitievergoeding is een derde tot een half maandsalaris per gewerkt dienstjaar tot maximaal 75.000,-. De transitievergoeding valt lager uit dan de kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule is gebaseerd op A x B, waarbij A het aantal gewogen dienstjaren is en B het (bruto) maandsalaris. De dienstjaren tellen van 0,5 tot 2:

Dienstjaren tot en met de leeftijd van 34 jaar tellen voor 0,5
Dienstjaren vanaf de leeftijd van 35 jaar tot en met 44 jaar tellen voor 1
Dienstjaren vanaf de leeftijd van 45 jaar tot en met 54 jaar tellen voor 1,5
Dienstjaren vanaf de leeftijd van 55 jaar tellen voor 2

Kantonrechtersformule berekenen

Ontslagroute niet meer zelf te kiezen door werkgever

De preventieve ontslagtoets blijft bestaan. De werkgever moet –afhankelijk van de ontslagreden- verplicht kiezen voor een route via UWV of via de kantonrechter. Ontslag met wederzijds goedvinden blijft net als nu- mogelijk. Hierbij kunnen werkgever en werknemer een ontslagvergoeding ter hoogte van de kantonrechtersformule overeenkomen. Vaak worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De WW-duur wordt (vanaf 2016 tot 2019 gefaseerd ingevoerd) gemaximeerd op 24 maanden (is nu maximaal 38 maanden). Werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen afspreken om de WW-duur met 14 maanden te verlengen.

Lees meer over ontslagrecht 2015