Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1278 beoordelingen

Kantonrechtersformule voor ambtenaren

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft een eigen “kantonrechtersformule” opgesteld voor het berekenen van de extra ontslagvergoeding voor ambtenaren. Deze formule geldt voorlopig voor ambtenaren in het openbaar onderwijs, maar wordt in de toekomst waarschijnlijk ook toegepast voor werknemers in het bijzonder onderwijs.

De Centrale Raad van Beroep gebruikte deze formule (de zogenaamde CRvB-formule) in 2 uitspraken van begin 2013. Ambtenaren hebben alleen recht op deze extra ontslagvergoeding als ze ontslagen worden omdat – door toedoen van de werkgever – de onderlinge verhouding onherstelbaar verstoord is. De werkgever is dus verwijtbaar aan het ontslag. In die situatie acht de Centrale Raad van Beroep de normale ontslagvergoeding niet voldoende. Voor ambtenaren die ontslagen worden geldt sowieso al het recht op de bovenwettelijke uitkeringen, waaronder de na-wettelijke uitkering.

Ambtenaren eigen kantonrechtersformule

De Centrale Raad van Beroep stelt dat de ‘kantonrechtersformule’ die geldt voor werknemers in het bedrijfsleven niet kan worden gebruikt, omdat ambtenaren vaak al een ruimere ontslagvergoeding krijgen dan de gewone werknemer.

Berekening kantonrechtersformule ambtenaren

De ontslagvergoeding wordt als volgt berekend: bruto maandsalaris (inclusief vakantiegeld) x (aantal dienstjaren gedeeld door 2) x 0,5, 0,75 of 1. Voor de verwijtbaarheid van de werkgever zijn 3 bandbreedten: 51-65%, 65-80% en 80-100%. Deze vertegenwoordigen een factor 0,5, 0,75 en 1. De CrvB formule lijkt enigszins op de gewone kantonrechtersformule, echter is meestal ongunstiger voor de ambtenaar. In de meeste gevallen komt de kantonrechtersformule voor ambtenaren lager uit dan voor gewone werknemers; Het aantal dienstjaren wordt gedeeld door 2, dat geldt niet bij de gewone kantonrechtersformule. Ook wordt er geen wegingsfactor voor leeftijd toegepast. Deze loopt bij de gewone kantonrechtersformule op tot 2 voor gewerkte jaren vanaf 55 jarige leeftijd. Dit kan de ontslagvergoeding verdubbelen. De verwijtbaarheid in bandbreedte lijkt op de correctiefactor van de gewone kantonrechtersformule.   

Voorbeeld berekening kantonrechtersformule ambtenaren

Bruto maandinkomen(inclusief vakantiegeld): 3.500,-
10 jaar in dienst

Verwijtbaarheid door werkgever: 80-100 %

Ontslagvergoeding volgens de CRVB- kantonrechtersformule is 17.500,- (3.500 gedeeld door 2 * 10)

Ontslagvergoeding ambtenaar berekenen

Kantonrechtersfomule voor ambtenaren eenvoudig te berekenen

Factoren zoals leeftijd, kansen op de arbeidsmarkt (duur van de werkloosheid), gezondheidstoestand en reputatieschade worden niet meegenomen in de kantonrechtersformule voor ambtenaren.